Пропонуємо машини та обладнання від виробника з Китаю

Прямі поставки широкого переліку обладнання від виробника з Китаю: роликові преси, преси для металобрухту, преси брикетів, обладнання для виробництва кальянного вугілля, преси для виготовлення круглих брикетів, заводи по брикетуванню, виробництво брикетів біомаси та інше обладнання ...Детальніше...

 

Валкові прес для брикетування сипучих полідисперсних матеріалівВинахід відноситься до галузі машинобудування і може бути використане для брикетування вуглецевомістких та інших полідисперсних сипучих матеріалів для подальшого використання в чавуноливарних і шлакових вагранках, в шахтних печах кольорової металургії. Прес містить вертикальний завантажувальний бункер-розподільник і приводні валки з формою осередками у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів. Бункер-розподільник оснащений шнековим живильником 4. Шнек 6 розташований в нижній частині бункера збоку і похило в безпосередній близькості від валків. Осьова шнека 6 направлена в зону кута захвату брикетної суміші валками. Шнек ущільнює брикетну суміш і просуває її в простір між валками. Передбачено кошти подачі матеріалу підкладки за кількістю валків. Згадані кошти жорстко закріплені на станині преса з можливістю при обертанні валків захоплення сформовані осередками матеріалу підкладки. Це виключає налипання брикетної суміші на поверхню формуючих осередків під час роботи преса. Брикети отримують в оболонці з матеріалу підкладки. В результаті забезпечується поліпшення споживчих якостей готових брикетів, підвищення продуктивності, запобігання аварійних зупинок преса через налипання брикетної маси на поверхню формуючих елементів. 3 з. п. ф-ли, 2 мул., 2 пр.

Винахід відноситься до галузі машинобудування і може бути використане для брикетування вуглецевомістких та інших полідисперсних сипучих матеріалів для подальшого використання в чавуноливарних і шлакових вагранках, шахтних печах кольорової металургії та інших виробництвах.

Відомий валковий прес для брикетування кам'яного вугілля, що містить приводні, встановлені проти один одного попарно валки з формою осередками у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів і завантажувальний бункер-розподільник, виконаний з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер і далі в зону кута захвату брикетної суміші валками (І. Д.Ремесленніков. «Брикетування вугілля». Харків: Углетехіздат, 1957, с.187).

Найбільш близьким до пропонованого є валковий прес для брикетування полідисперсних сипучих матеріалів, що містить приводні, встановлені на станині проти один одного попарно валки з формою осередками у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів і вертикальний завантажувальний бункер-розподільник, що містить розміщений у ньому, вертикально, співвісно і з невеликим зазором щодо стінок корпусу бункера шнековий живильник і закріплений у верхній частині бункера і під кутом до вертикальної осі бункера патрубок для подачі оброблюваного матеріалу, осьова шнека живильника спрямована в зону кута захвату брикетної суміші валками. При цьому вихідний отвір бункера-розподільника розташоване над валками з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в зону кута захвату брикетної суміші валками і заповнення нею осередків валків. Крім того, прес забезпечений керованими розподільниками для підключення магістралей води і пари. У корпусі шнекового живильника виконані з двох його сторін паралельно валянням наскрізні канали та з'єднані з кожним з них два ряди отворів. Осі одного з рядів спрямовані в бік лопатей шнеків, а іншого - в бік протилежного валка по нормалі до його формуючої поверхні, при цьому на кінцях згаданих наскрізних каналів змонтовані згадані розподільники. У відомому пресі забезпечується можливість очищення осередків валків і лопатей шнека при повній зупинці роботи преса. Гарячою парою розм'якшують налиплу брикетну суміш, а струменем води змивають (авторське свідоцтво СРСР 1397309, В30В 11/18, 23.05.88).

Загальним недоліком виявлених аналога і найбільш близького до пропонованого валкових пресів є те, що подібні валкові преси дозволяють отримати якісні брикети невеликі за розмірами з вагою від 60 до 80 р. З нашої практики: при розмірі комірок 55x44x16 мм і діаметрі бандажа валків 637 мм якісні брикети при брикетуванні суміші дрібнозернистих вугільних відходів з пекового сполучною мають розміри 55x44x34 мм з вагою від 65 до 70 р. Це обмеження ваги брикетів обумовлено особливістю валкових пресів, що полягає в обмеженні значень можливих кутів захоплення брикетної суміші, які малі і становлять від 7 до 12 °, а також в обмеженні коефіцієнта ущільнення, який складає від 1,4 до 1,6 (І. Д.Ремесленніков. «Брикетування вугілля». Харків: Углетехіздат, 1957, с.194). Збільшення ваги готових брикетів в виявлених валкових пресах шляхом простого збільшення розмірів осередків не дозволяє отримати брикети з високими споживчими якостями. При використанні формуючих бандажів з осередками більшого розміру, ніж прийняті для відомих валкових пресів, кути захвату валків не забезпечують захоплення брикетної суміші в кількості, що забезпечує тиск пресування для утворення щільних, міцних брикетів. У цьому випадку брикети або взагалі не утворюються, або готові брикети пухкі, неміцні, непридатні до вживання. Відсутність можливості збільшення ваги готового брикету знижує продуктивність виявлених відомих валкових пресів.

Відомо, що через полідисперсності і неоднорідності матеріалу брикетної суміші напруги пластичних деформацій при пресуванні розподіляються нерівномірно. Сили механічного зчеплення, молекулярних зв'язків не дають частинкам розподілятися рівномірно по всьому об'єму в брикеті, що сприяє утворенню пустот із замкнутою в них газоподібної середовищем - погіршується якість брикету, міцність, знижується вага, знижується продуктивність. Крім того, відомо, що для повного та рівномірного заповнення комірок і отримання брикетів з підвищеною щільністю брикетну суміш необхідно подавати в зону захоплення з деяким надлишком. У найбільш близькому до пропонованого валковому пресі (авторське свідоцтво СРСР 1397309, В30В 11/18, 23.05.88) умови захоплення брикетної суміші покращують допомогою попереднього її ущільнення шнековим живильником. Однак недолік відомого пристрою полягає в тому, що в ньому шнековий живильник встановлений вертикально, а подача брикетної суміші здійснюється у верхній частині бункера під кутом до шнека. В результаті, у відомому пресі основна функція шнекового живильника - це подача брикетної суміші, а функція підпресування є вторинною, що практично не збільшує кількість брикетної суміші, захоплюючій формі осередками. Крім того, подача брикетної суміші в бункер-розподільник під кутом безпосередньо на шнек дозує і обмежує кількість надходить в бункер брикетної суміші, що погіршує умови для подачі в зону захоплення валками брикетної суміші з деяким надлишком. При цьому, оскільки брикетна суміш являє собою пластичну масу, то її частинки неминуче прилипають як до поверхні шнека, що обумовлює з часом їх заростання, так і до поверхонь формуючих осередків. Це призводить до зростаючої втрати вихідної насипної маси, погіршує умови захоплення сформовані елементами брикетної суміші, знижує щільність і вага готових брикетів, знижує споживчі якості готових брикетів і продуктивність преса. Крім того, налипання брикетної маси на шнек і поверхня формуючих осередків може привести до аварійних зупинок преса, що також знижує його продуктивність. Для того щоб знизити втрати насипної маси через її налипання на шнек і формуючі елементи і запобігти можливості аварійних зупинок преса, необхідна їх очищення під час роботи преса. Однак у відомому пресі забезпечується можливість періодичного очищення валків і шнека тільки при повній зупинці преса. В результаті погіршуються умови захоплення насипної маси сформовані елементами, що знижує як споживчі якості готових брикетів, так і продуктивність преса.

Таким чином, найбільш близький до пропонованого валковий прес не дозволяє, не дивлячись на використання шнекового живильника, поліпшити умови захоплення брикетної суміші сформовані елементами преса, створити при стисненні брикетної суміші в формуючих осередках тиск, необхідний для отримання брикетів з підвищеною щільністю, для поліпшення споживчих якостей готових брикетів, і, як наслідок, досягнення підвищеної ваги брикету та підвищення продуктивності валкового преса, а також не дозволяє запобігти можливість аварійних зупинок преса. Останнє, а саме відсутність засобів для запобігання можливості аварійної зупинки преса через налипання брикетної суміші на поверхню формуючих осередків, відноситься і до аналогу (І. Д.Ремесленніков. «Брикетування вугілля». Харків: Углетехіздат, 1957, с.187).

Таким чином, з вищевикладеного випливає, що виявлені в результаті патентного пошуку аналог і найбільш близький до пропонованого валкові преси для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів при здійсненні не дозволяють досягти технічного результату, що полягає в поліпшенні споживчих якостей готових брикетів і в підвищенні продуктивності, за рахунок можливості поліпшення умов захоплення сформовані елементами брикетної суміші та за рахунок можливості збільшення ваги готових брикетів, а також у можливості запобігання аварійних зупинок преса через налипання брикетної маси на поверхню формуючих елементів.

Однак на практиці є потреба в отриманні великих брикетів, вагою від 500 до 1000 г, з високими споживчими якостями для використання в чавуноливарних і шлакових вагранках, шахтних печах кольорової металургії та інших галузях виробництва.

Пропонований валковий прес для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів вирішує задачу створення відповідного валкового преса, здійснення якого дозволяє досягти технічного результату, що полягає в поліпшенні споживчих якостей готових брикетів і в підвищенні продуктивності, за рахунок можливості поліпшення умов захоплення сформовані елементами брикетної суміші та за рахунок можливості збільшення ваги готових брикетів, а також у можливості запобігання аварійних зупинок преса через налипання брикетної маси на поверхню формуючих елементів.

Сутність заявленого винаходу полягає в тому, що в валковому пресі для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів, що містить установлені на станині проти один одного попарно, обертові зустрічно приводні валки з формою осередками у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів і завантажувальний бункер-розподільник зі шнековим живильником, у якого осьова шнека спрямована в зону кута захвату брикетної суміші валками, при цьому вихідний отвір бункера-розподільника розташоване над валками з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в зону кута захвату брикетної суміші валками і заповнення нею осередків валків, новим є те, що завантажувальний бункер-розподільник виконаний з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер, а шнек живильника розміщений в нижній частині бункера-розподільника збоку і похило в безпосередній близькості від валків, крім того, прес забезпечений засобами подачі матеріалу підкладки, жорстко закріпленими на станині преса і розміщеними з можливістю захоплення сформовані осередками матеріалу підкладки при обертанні валків. При цьому бункер-розподільник виконаний розширюється у верхній частині, а засоби подачі матеріалу підкладки розміщені на станині преса симетрично щодо робочої поверхні парних валків по обидві сторони від зони виходу готових брикетів. Причому кошти подачі матеріалу підкладки містять жорстко закріплену на станині вісь, на яку з можливістю обертання надіта бобіна з матеріалом підкладки, при цьому твірна бобіни орієнтована паралельно формуючої поверхні валка, а довжина утворюючої бобіни дорівнює довжині утворюючої формуючої поверхні валка.

Технічний результат досягається наступним чином. Відомо, що продуктивність валкового преса визначається за формулою: Q = 0,00006 xgxmxnв, т / год, де g - вага брикету, г; m - число осередків на одному бандажі; n в - число обертів валків в хвилину.

З формули видно, що підвищити продуктивність валків можна, або збільшивши кількість формуючих осередків, або знизивши швидкість обертання валків, або збільшивши вагу брикету.

Збільшити число комірок можна або збільшивши діаметр бандажів, або збільшивши їх ширину при збереженні діаметра. Однак, як показує практика, збільшення діаметра бандажів валків при тому ж числі оборотів валка не змінює тривалість обтиснення і пружного розширення брикетної суміші, але приводить до зростання окружної швидкості і, як наслідок, до зниження насипної маси в комірці, до зниження ваги брикету, до зниження споживчих якостей готових брикетів і, як наслідок, до зниження продуктивності.

Збільшення ширини бандажа ускладнює рівномірний розподіл шихти по осередках, що також призводить до вищеперелічених наслідків (І. Д.Ремесленніков. «Брикетування вугілля». Харків: Углетехіздат, 1957, с.194).

Теоретично збільшити кількість насипної маси в формуючих осередках валкових пресів можна за рахунок зниження швидкості обертання валків. Однак неоднозначно, що споживчі якості брикетів будуть високими, так як вони безпосередньо залежать від складу брикетної суміші і кількості сполучного. Крім того, при зниженні швидкості обертання валків знижується продуктивність преса.

У пропонованому валковому пресі для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів заявлений технічний результат - поліпшення споживчих якостей готових брикетів і підвищення продуктивності за рахунок можливості поліпшення умов захоплення сформовані елементами брикетної суміші та за рахунок можливості збільшення ваги готових брикетів, а також можливість запобігання аварійних зупинок преса через налипання брикетної маси на поверхню формуючих елементів - досягається шляхом поліпшення умов захоплення сформовані елементами брикетної суміші завдяки регульованій організованій подачі попередньо ущільнюваної брикетної суміші в зону кута захвату валками, також за рахунок зниження втрат насипної маси через налипання на шнек і на поверхні формуючих осередків в процесі роботи валкового преса, а також за рахунок можливості запобігання поверхонь формуючих осередків від налипання брикетної маси під час роботи преса без зупинки процесу формування. Це забезпечується наступним.

Встановлені проти один одного попарно, обертові зустрічно приводні валки з формою осередками у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів забезпечують можливість обробки тиском підготовленої брикетної суміші та отримання брикетів, т. е забезпечують працездатність пристрою, а отже, і досягнення заявленого технічного результату. Наявність формуючих осередків на поверхні валків дозволяє отримати брикети необхідної форми і якості. Виконання формуючих осередків у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів (тобто форма осередку відповідає формі напівбрикетів і кожної формующей осередку на одному валці відповідає симетрична і ідентична їй осередок на другому валці) забезпечує при обертанні валків збіг країв симетричних напівформ по периметру з утворенням замкнутої осередку. В результаті забезпечується обтиснення під тиском захопленої осередком брикетної суміші й формування брикету. Виконання вихідного отвору бункера-розподільника розташованим над валками з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в зону кута захвату брикетної суміші валками і заповнення нею осередків валків забезпечує можливість подання брикетної суміші зверху в простір між валками і рівномірне заповнення нею формуючих осередків, що покращує умови захоплення брикетної суміші валками, підвищує щільність готових брикетів, забезпечує поліпшення споживчих якостей формуемости брикетів і підвищення продуктивності валкового преса.

Виконання завантажувального бункера-розподільника зі шнековим живильником забезпечує можливість спрямованої подачі брикетної суміші безпосередньо в зону кута захвату брикетної суміші валками.

Розміщення шнекового живильника в нижній частині бункера-розподільника збоку і похило в безпосередній близькості від валків близько зони виходу брикетної суміші на валки дозволяє управляти переміщенням брикетної суміші безпосередньо в нижній частині бункера і регулювати її подачу в зону захоплення валками, забезпечуючи подачу брикетної суміші з деяким надлишком і покращуючи, тим самим, умови захоплення валками брикетної суміші. В результаті подачі з надлишком брикетної суміші в простір між валками поліпшуються умови захоплення брикетної суміші сформовані елементами валків, що підвищує щільність брикетів, підвищує їх вагу, покращує споживчі якості і підвищує продуктивність преса.

При цьому пропоноване розміщення шнекового живильника знімає обмеження на форму завантажувального бункера-розподільника і дозволяє виконати його розширюється у верхній частині з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер. Можливість вертикальної подачі брикетної суміші в бункер знімає обмеження на кількість подаваної брикетної суміші залежно від режиму роботи шнекового живильника, на відміну від прототипу. Крім того, виконання бункера розширюється у верхній частині і з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер забезпечує в свою чергу можливість подачі брикетної суміші самопливом в зону кута захвату її валками під дією тяжкості насипної маси вищерозміщених в бункері шарів брикетної суміші, а виконання бункера розширюється в верхній частині збільшує загальну масу брикетної суміші, що стікає самопливом вниз в зону кута захвату її валками. Все це також забезпечує подачу з надлишком брикетної суміші в простір між валками, покращує умови захоплення брикетної суміші сформовані осередками і знижує залежність якості готових брикетів від кута захвату валками брикетної суміші, підвищує щільність брикетів, підвищує їх вагу, покращує їх споживчі якості і підвищує продуктивність преса.

З вищевикладеного випливає, що в заявленому валковому пресі подача брикетної суміші в простір між валками здійснюється самопливом, під дією тиску верхніх шарів брикетної суміші на нижні, а також під дією шнекового живильника. В результаті покращуються умови для подачі брикетної суміші з надлишком. При цьому поліпшуються умови захоплення брикетної суміші валками, так як забезпечується подача брикетної суміші з деяким надлишком, це знижує залежність якості готових брикетів від кута захвату валків, сприяє рівномірному і більш щільному заповненню нею формуючих осередків валків, а отже, збільшує тиск усередині осередків в момент пресування. В результаті збільшується щільність готових брикетів, а отже, і їх вага, поліпшуються споживчі якості готових брикетів і підвищується продуктивність преса, в тому числі і за рахунок можливості збільшення ваги готових брикетів.

Заявлений розміщення шнекового живильника в нижній частині бункера-розподільника збоку і похило в безпосередній близькості від валків дозволяє знизити активність налипання брикетної суміші на шнек при просуванні її до вихідного отвору бункера. Це пояснюється тим, що при заявленому розміщенні шнекового живильника частинки брикетної суміші, незважаючи на її в'язкість, під власною вагою весь час прагнуть зісковзнути з поверхні шнека, одночасно під дією його обертання просуваючись до вихідного отвору бункера-розподільника. При цьому кожна наступна порція брикетної суміші видавлює попередню, не даючи затримуватися брикетної суміші на шнеку. В результаті знижується активність налипання брикетної суміші на шнек. Можливість зниження втрат брикетної суміші через налипання брикетної суміші на поверхню шнекового подпрессовщіка і через заростання поверхні шнека брикетної сумішшю зменшує втрати брикетної суміші, внаслідок чого підвищується продуктивність заявленого валкового преса і підвищуються щільність, вага і споживчі якості готових брикетів.

Відомо, що тиск пресування залежить від пружних властивостей брікетіруемой суміші і зростає із збільшенням щільності матеріалу і його насипної маси в формующей комірці. Попереднє ущільнення насипної маси збільшує тиск у формуючих осередках, що дає можливість отримувати міцні брикети з підвищеною щільністю і, як наслідок, з підвищеною масою і споживчими якостями. У заявленій валковому пресі, завдяки тому, що завантажувальний бункер-розподільник виконаний з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер, брикетна суміш при завантаженні скупчується в нижній частині бункера. При цьому брикетна суміш ущільнюється в нижній частині бункера під дією її власної ваги. Останньому сприяє також виконання бункера-розподільника розширюється у верхній частині, що збільшує загальну масу брикетної суміші в бункері, сприяючи ще більшому ущільненню нижніх шарів. Крім того, на відміну від прототипу шнековий живильник знаходиться безпосередньо в насипний масі, що дозволяє йому, завдяки притаманним функціональним можливостям, а саме ущільнення продукту, взаємодіючого з шнеком, в процесі його просування,- направлено просувати брикетну суміш в зону захоплення брикетної суміші валками, одночасно здійснюючи її ущільнення.

В результаті, у заявленому валковому пресі в простір між валками подається попередньо ущільнена брикетна суміш, по-перше, за рахунок свого власного ваги, оскільки завантажувальний бункер-розподільник виконаний розширюється у верхній частині з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер, по-друге, завдяки властивості, властивому шнеку, а саме ущільнення продукту, взаємодіючого з шнеком, в процесі його просування вперед. У підсумку, у заявленому валковому пресі ступінь ущільнення брикетної суміші значно вище, в порівнянні з прототипом. Це покращує умови захоплення брикетної маси валками, збільшуючи кількість брікетіруемой насипної маси, що подається в простір між валками. В результаті за рахунок підвищеного ступеня попереднього ущільнення забезпечується можливість подачі брикетної суміші в зону захоплення ущільненої і з деяким надлишком, що сприяє повному і рівномірному заповненню формуючих осередків і створення в них тиску, забезпечує отримання брикетів з підвищеною щільністю і, як наслідок, з підвищеною масою, що підвищує споживчі якості виготовлених на пресі брикетів і продуктивність заявленого валкового преса.

Оскільки брикетна суміш являє собою пластичну масу, то в процесі роботи преса при стисненні брикетної маси сформовані осередками валків її частинки неминуче прилипають до поверхні формуючих осередків, що призводить до втрат насипної маси, до зниження якості поверхні, зниження щільності та механічної міцності готових брикетів, а отже, до зниження ваги брикетів і продуктивності преса, і, в гіршому випадку, до аварійних зупинок преса. У той же час відомо, що при отриманні великих брикетів з підвищеною масою, для забезпечення ними міцності при перевантаженнях і транспортування, при приготуванні брикетної суміші використовують більш високий витрата зв'язуючого. Більш високий вміст сполучного в брикетної суміші забезпечує підвищену прилипаемость частинок брикетної суміші один до одного. Незважаючи на те що технологічний процес закладає оптимальну концентрацію сполучного, але витримати цей параметр важко. У цьому випадку одночасно підвищується прилипаемость брикетної суміші і до поверхонь формуючих осередків, що супроводжується втратою формуючої суміші, розривом окремих брикетів, навіть залипанням формуючих елементів і призводить до аварійних зупинок преса.

Заявлений валковий прес дозволяє працювати з брикетної сумішшю з підвищеним вмістом зв'язуючого без аварійних зупинок преса, виключивши налипання сполучного на поверхню формуючих осередків, завдяки можливості запобігання поверхні формуючих осередків від налипання на них брикетної суміші шляхом попереднього нанесення захисної підкладки на поверхню формуючих осередків.

Це досягається завдяки тому, що заявлений валковий прес забезпечений засобами подачі матеріалу підкладки за кількістю валків, жорстко закріпленими на станині преса і розміщеними з можливістю захоплення сформовані осередками матеріалу підкладки при обертанні валків. В результаті, виключається налипання брикетної суміші на поверхню формуючих осередків.

Оскільки засоби подачі матеріалу підкладки містять жорстко закріплену на станині вісь, на яку з можливістю обертання надіта бобіна з матеріалом підкладки, при цьому твірна бобіни орієнтована паралельно формуючої поверхні валка, а довжина утворюючої бобіни дорівнює довжині утворюючої формуючої поверхні валка, забезпечується можливість рівномірного затягування матеріалу підкладки валками, причому, одночасно на поверхню всіх формуючих осередків вздовж твірної валка.

Симетричне розміщення засобів подачі матеріалу підкладки на станині преса щодо робочої поверхні парних валків по обидві сторони від зони захоплення брикетної суміші валками забезпечує можливість попереднього нанесення матеріалу захисної підкладки на поверхню формуючих осередків до заповнення їх брикетної сумішшю. Крім того, симетричне розташування бобін забезпечує однакове натяг матеріалу підкладки у відповідність із швидкістю обертання парних хитко, що в свою чергу забезпечує оптимальні і рівні умови для нанесення матеріалу підкладки на поверхні осередків обох валків, що працюють в парі, і одно гарантує виключення аварійних зупинок преса з-за налипання брикетної маси на поверхню робочих осередків, забезпечує однакову якість поверхонь, утворених симетричними половинами формуючих осередків, а отже, підвищує споживчі якості готових брикетів і підвищує продуктивність преса. При цьому, оскільки матеріал підкладки вибирають тонким - десятки мікрон, від це не відбивається на вазі готових брикетів.

Таким чином, у заявленому валковому пресі, завдяки тому, що прес забезпечений засобами подачі матеріалу підкладки за кількістю валків, жорстко закріпленими на станині преса і розміщеними з можливістю захоплення сформовані осередками матеріалу підкладки при обертанні валків, виключається безпосереднє взаємодія брикетної маси з поверхнею формующей осередки, що виключає її налипання на поверхню формуючих осередків, запобігає аварійні зупинки преса, забезпечує отримання готових брикетів з якісною поверхнею і високими споживчими якостями, підвищує продуктивність преса. Крім того, при цьому підвищується міцність брикетів, збереження при транспортуванні і може використовуватися як індивідуальна тара.

З вищевикладеного випливає, що в заявленому валковому пресі здійснюється попереднє ущільнення брикетної суміші, по-перше, під дією її власної ваги, завдяки виконанню завантажувального бункера-розподільника з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер і розширюється у верхній частині, і, по-друге, під дією шнекового живильника, розміщеного безпосередньо в насипний масі брикетної суміші. В результаті підвищується ступінь попереднього ущільнення брикетної суміші, у порівнянні з прототипом. Крім того, оскільки шнек живильника розміщений в нижній частині бункера-розподільника збоку в безпосередній близькості від валків, при цьому осьова шнека спрямована в бік зони кута захвату шихти валками, це дозволяє формувати спрямований рух шихти в бік зони кута захвату, прискорюючи, тим самим, швидкість висипання шихти з бункера, причому, ущільненої. В результаті у заявленому пресі в зону кута захвату валками брикетна суміш надходить самопливом, завдяки вертикальній подачі брикетної суміші в бункер, виконаний розширюється у верхній частині, і під дією шнекового живильника, що підвищує ефективність примусового нагнітання брикетної суміші в зону її захоплення валками і покращує умови захоплення брикетної суміші. В результаті знижується залежність споживчих якостей готових брикетів від кута захвату валків преса, так при цьому збільшується кількість насипної маси, що подається в простір між валками і забезпечується подача брикетної суміші на валки з надлишком, в кількостях, достатніх для досягнення тиску пресування, необхідного для отримання брикетів зі збільшеною щільністю і, як наслідок, зі збільшеною вагою, з високими споживчими якостями: гладка поверхня, однорідність, міцність. При цьому, оскільки споживчі якості брикету забезпечуються завдяки збільшенню щільності брикетної суміші, то це виключає можливість утворення пустот всередині брикету, підвищує його міцність, поліпшує якість поверхні, збільшує масу. Розміщення шнека живильника в нижній частині бункера-розподільника збоку в безпосередній близькості від валків, причому осьова шнека спрямована в бік зони кута захвату брикетної суміші валками, знижує втрати брикетної насипної маси через налипання на шнек. Можливість запобігання поверхні формуючих осередків від налипання брикетної суміші або шляхом попереднього нанесення матеріалу захисної підкладки на поверхню формуючих осередків виключає аварійні зупинки преса, виключає втрати насипної маси через налипання на поверхню формуючих елементів, покращує умови захоплення брикетної маси сформовані осередками, забезпечує міцність навіть великих брикетів. В результаті підвищуються споживчі якості готових брикетів за рахунок підвищення якості поверхні і підвищення щільності і ваги готових брикетів, знижується вихід продукції в шлюб, підвищується продуктивність заявленого валкового преса.

Таким чином, з вищевикладеного випливає, що заявлений валковий прес для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів при здійсненні дозволяє досягти технічного результату, що полягає в поліпшенні споживчих якостей готових брикетів і в підвищенні продуктивності за рахунок можливості поліпшення умов захоплення сформовані елементами брикетної суміші та за рахунок можливості збільшення ваги готових брикетів, а також у можливості запобігання аварійних зупинок преса з-за налипання брикетної маси на поверхню формуючих елементів.

На фіг.1 схематично зображено заявлений валковий прес для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів; на фіг.2- фрагмент заявленого преса, що пояснює процес формування брикетів.

Заявлений валковий прес для брикетування сипучих полідисперсних матеріалів містить встановлені проти один одного попарно, обертові зустрічно приводні валки 1 з формою осередками 2 у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів; вертикальний завантажувальний бункер-розподільник 3 зі шнековим живильником 4. Завантажувальний бункер-розподільник 3 виконаний розширюється у верхній частині з можливістю вертикальної подачі брекетной суміші в бункер. Вихідний отвір бункера-розподільника 3 (не показані, їх може бути кілька, по ширині валка, для рівномірної подачі брикетної суміші) розташовані над валками 1 з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в зону 5 кута захвату брикетної суміші валками 1 і заповнення нею формуючих осередків 2 валків 1. Шнек 6 живильника 4 розміщений в нижній частині бункера-розподільника 3 збоку і похило в безпосередній близькості від валків 1, при цьому осьова шнека 6 направлена в зону 5 кута захвату брикетної суміші валками 1. Валки 1 виконують ідентичними. Валки 1 встановлені проти один одного попарно з можливістю зустрічного обертання і містять бандаж 7, на бічній поверхні якого виконані, наприклад фрезеруванням, формующие осередку 2 у вигляді симетричних напівформ майбутніх брикетів. Формующие осередку 2 на бандажах 7 валків 1 розташовані таким чином, що при обертанні валків 1 краю симетричних напівформ майбутніх брикетів збігаються по периметру з утворення замкнутої осередку. Валки 1 закріплені на станині 8. Бункер-розподільник 3 виконаний розширюється у верхній частині.

Крім того, прес забезпечений засобами подачі матеріалу підкладки 9 по кількості валків 1, жорстко закріпленими на станині 8 преса і розміщеними з можливістю захоплення сформовані осередками 2 матеріалу підкладки 10 при обертанні валків 1.

Кошти подачі матеріалу підкладки 9 розміщені на станині 8 преса симетрично щодо робочої поверхні парних валків 1 по обидві сторони від зони 5 захоплення брикетної суміші валками 1. При цьому кошти подачі матеріалу підкладки 9 містять жорстко закріплену на конструкції станини 8 вісь 11, на яку з можливістю обертання надіта бобіна 12 з матеріалом підкладки 10. Як регулюючий пристрій може бути застосований частотний перетворювач.

Управління режимом роботи шнекового живильника може здійснюватися програмно, в залежності від властивостей брікетіруемой суміші.

Заявлений валковий прес для брикетування полідисперсних сипучих матеріалів працює таким чином. Пресування на валковому пресі відбувається безперервно, в просторі між обертовими валками 1. Перед включенням преса на осі 11 надягають бобіни 12 з матеріалом 10 підкладки. Матеріал 10 підкладки заправляють у валки 1, для чого валки 1 приводять в обертання. Потім подають підготовлену до пресування брикетну суміш (суміш пресованого матеріалу з речовиною) у вертикальний завантажувальний бункер-розподільник 3. Брикетна суміш вертикально падає в бункер 3, скупчується в його нижній частині над шнеком 6 шнекового живильника 4 і ущільнюється під вагою власної ваги. Шнек 6 живильника 4 підхоплює попередньо ущільнену брикетну суміш і, обертаючись, просуває до вихідного отвору бункера 3, одночасно додатково ущільнюючи її. В результаті, з вихідного отвору бункера-розподільника 3 в простір між валками 1 подається попередньо ущільнена брикетна суміш і заповнює формующие осередку 2 валків 1, формуюча поверхня яких покрита матеріалом 10 підкладки, захопленим сформовані осередками 2 при обертанні валків 1. Осередки 2 при обертанні валків 1 зближуються, виробляючи таким чином обтиснення брикетної суміші. Нижче лінії центрів валків 1 формующие осередку 2 розходяться і спресовані брикети за рахунок властивості пружності і під дією сили тяжіння випадають з осередків. При цьому брикети мають оболонку з матеріалу підкладки.

Приклад 1. Брикетованих мілкодисперсну цементну мідь з вмістом міді до 96%.

Спочатку брикетування виконали на валковому пресі типу УБМ без шнекового живильника із завантажувальним бункером-розподільником, виконаним розширюється у верхній частині і з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер, з діаметром бандажів 640 мм і шириною 140 мм. Бандажі мали осередку з розміром 55x44x16 мм. Швидкість обертання валків 6 об / хв.

Отримали якісні брикети з вагою приблизно 300 г, але при транспортуванні були відзначені на подрібнення втрати дорогого брікетірумого матеріалу.

Потім валковий прес типу УБМ оснастили шнековим живильником з діаметром шнека 135 мм і швидкістю обертання до 70 об / хв. Шнек живильника розмістили в нижній частині бункера-розподільника збоку і похило в безпосередній близькості від валків відповідно до заявленої формулою винаходу.

Крім того, прес забезпечили засобами подачі матеріалу підкладки за кількістю валків, які закріпили на станині преса у відповідності із заявленою формулою винаходу. Як матеріал підкладки по черзі використовували газетний папір і поліетиленову плівку ГОСТ 10354-82, марка Т, товщиною 0,015 мм. Ширина газетного паперу і ширина плівки дорівнювали ширині формующего валка.

Повторили отримання брикетів. Були отримані покриті папером (або плівкою) якісні брикети з вагою приблизно 320 г.

Аналогічні досліди були проведені з добавкою в якості зв'язуючого лігносульфаната в кількості 3%.

В обох дослідах одержали більш міцні брикети, в порівнянні із звичайним брикетуванням. Відзначено зниження втрат дорогої брикетної маси, а саме цементної міді з набряками не тільки в процесі брикетування, але і в процесі транспортування брикетів.

Приклад 2. Брикетна суміш складалася з 91% коксового дріб'язку (коксовий дріб'язок, крупністю до 10 мм) і 9% порошкового лігносульфаната.

Спочатку брикетування виконали на валковому пресі типу УБМ без шнекового живильника із завантажувальним бункером-розподільником, виконаним розширюється у верхній частини і з можливістю вертикальної подачі брикетної суміші в бункер, з діаметром бандажів 640 мм і шириною 140 мм. Бандажі мали осередку з розміром 55x44x16 мм. Швидкість обертання валків 6 об / хв.

Отримали якісні брикети з вагою до 70 р.

По 

Пропозиція машин і устаткування від партнерів:

Партнеры: